fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Pole elektrostatyczne > Zadanie 14
Pole elektrostatyczne - Zadanie 14

Treść:
W punkcie A, leżącym w połowie odległości między ładunkami dodatnimi o nieznanej wartości, natężenie pola elektrostatycznego jest równe E. Jaką wartość ma ładunek q, jeżeli odległość między ładunkami wynosi r?

Dane:
r
E


Szukane:
q = ?

Wzory:
1. Natężenie pola elektrostatycznego:


Rozwiązanie:
Ładunki q i 2q wytwarzają pewne pole elektrostatyczne. Na rysunku zaznaczano wektor natężenia pola elektrostatycznego w punkcie A. Zasada superpozycji mówi, że jeżeli chcemy policzyć natężenie pola elektrostatycznego w jakimś punkcie pola, w którym jest kilka ładunków, to natężenie tego pola przedstawiamy jako sumę wektorową natężeń pól pochodzących od każdego z ładunków.
Zatem nasze natężenie E


Obliczmy natężenia pola pochodzące od każdego z ładunków:

Wektor natężenia pola skierowany jest zawsze od ładunku dodatniego

Tak więc zgodnie z zasadą odejmowania wektorów, aby otrzymać wartość wektora E należy od wektora E2q odjąć wektor Eq

Zauważcie, że pierwszy wzór przedstawiał zapis wektorowy sytuacji, ten powyższy natomiast przedstawia zapis niewektorowy; pozwala on nam wyliczyć wartość wektorów. Zatem

Z otrzymanej zależności możemy wyliczyć ładunek q.

Pamiętajmy, że k to stała, która zależy między innymi od środowiska, w którym znajduje się pole. Zakładamy, że ładunki znajdują się w próżni.



Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Pole elektrostatyczne
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 11
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna