fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Pole elektrostatyczne > Zadanie 2
Pole elektrostatyczne - Zadanie 2

Treść:
Dwa różnoimienne ładunki punktowe o wartości 1C każdy, znajdujące się w ośrodku o stałej dielektrycznej 2, umieszczone są w odległości 1m. Jaką siłą przyciągają się te ładunki?

Dane:
q = 1 C
r = 1 m
εR = 2


Szukane:
F = ?

Wzory:
1. Prawo Coulomba:

2. Współczynnik k:

Rysunek:

Rozwiązanie:
Dwa ładunki różnoimienne o wartości Q każdy zgodnie z prawem Coulomba przyciągają się tymi samymi co do wartości siłami F. Zależność tę wyrażamy wzorem

k to współczynnik proporcjonalności, który wyrażamy wzorem:

Wartość ε0 to przenikalność dielektryczna próżni, która zawsze wynosi (wartości tej szukaj zawsze w tablicach fizycznych):

a wartość εR to przenikalność dielektryczna danego środowiska (liczba niemianowana, w próżni wynosi 1 - czyli jest to jakaś wielokrotność wartości ε0).
Po uwzględnieniu tego wszystkiego wzór wynikający z prawa Coulomba przybiera następującą postać:


Możemy więc obliczyć szukaną wartość siły

Sprawdzamy jednostkę:

Ładunki punktowe przyciągają się siłą równą około 4.5 . 109 N.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Pole elektrostatyczne
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 9
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna