fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Pole elektrostatyczne > Zadanie 5
Pole elektrostatyczne - Zadanie 5

Treść:
Dwie jednakowe przewodzące kulki oddalone od siebie o r, naładowane ładunkami 2q i 6q, odpychają się siłą F1. Jak zmieni się siła F2 w stosunku do siły F1, jeżeli kulki ze sobą zetkniemy i rozsuniemy na taką samą odległość r?

Dane:
r
F1
q1 = 2q
q2 = 6q


Szukane:
F1 / F2 = ?

Wzory:
1. Prawo Coulomba:

2. Zasada zachowania ładunku

Rozwiązanie:
Na początku mamy dwie kulki naładowane ładunkiem 2q i 6q. Siła wzajemnego oddziaływania pomiędzy tymi kulkami, zgodnie z prawem Coulomba, wynosi

Potem kulki ze sobą stykamy. Ponieważ kulki dążą do równowagi elektrostatycznej, ładunki w obu kulkach wyrównają się i zgodnie z zasadą zachowania ładunku będą wynosić po 4q. Wtedy siła wzajemnego oddziaływania wynosić będzie

Pamiętajmy, że odległość r nie zmienia się, a współczynnik k jest stały, gdyż nie zmieniamy środowiska, w którym znajdują się kulki.
Obliczmy szukany stosunek sił:


Po zetknięciu kulek i rozsunięciu ich na odległość r, siła wzajemnego oddziaływania wzrośnie 4/3 razy (czyli o 1/3).

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Pole elektrostatyczne
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 11
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna