fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Pole elektrostatyczne > Zadanie 7
Pole elektrostatyczne - Zadanie 7

Treść:
Trzy ładunki q1=-5.10-4C, q2=5.10-4C i q3=10-4C umieszczono we wierzchołkach trójkąta o bokach równych a=3m, b=4m i c=5m, tak jak na rysunku. Ile wynosi siła działająca na ładunek q3?

Dane:
q1 = -5 . 10-4 C
q2 = 5 . 10-4 C
q3 = 10 -4 C
a = 3 m
b = 4 m
c = 5 m


Szukane:
F = ?

Wzory:
1. Prawo Coulomba:


Rozwiązanie:
Ponieważ a2 + b2 = c2, to mamy do czynienia z trójkątem prostokątnym.
Zastanówmy się, jakie siły działają na ładunek q3.


Pamiętajmy, że ładunki jednoimienne odpychają się, zaś różnoimienne przyciągają. Siłą działającą na ładunek q3 jest siła wypadkowa F powstała z sił F1 i F2 i wyliczyć ją można z twierdzenia Pitagorasa:

Korzystamy z prawa Coulomba, by podać wartości składowych sił:

Sprowadzamy dwa ułamki pod pierwiastkiem do mianownika

gdzie:

Ze wzoru wyprowadziliśmy spod pierwiastka co się dało, mimo to otrzymany wzór jest mało przyjemny. Możecie się pokusić o wyliczenie dokładnej wartości siły. :)

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Pole elektrostatyczne
 
 I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
Zadanie z elektrotechniki - rezystory [1]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 13
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna