fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Kondensator > Zadanie 10
Kondensator - Zadanie 10

Treść:
Płaski kondensator próżniowy o pojemności C=5.10-3µF naładowano do napięcia U=100V i odłączono. Oblicz zmianę energii kondensatora wskutek zbliżenia jego okładek na k=5 razy mniejszą odległość.

Dane:
C = 5 . 10-3 µF
U = 100 V
k = 5


Szukane:
ΔE = ?

Wzory:
1. Pojemność kondensatora w próżni:

2. Wzory na energię kondensatora

Rozwiązanie:
Ponieważ kondensator najpierw naładowano do napięcia U, a potem to napięcie odłączono, oznacza to, że ładunek Q w kondensatorze będzie stały przed i po zmianach (Q = const).
Policzmy pojemność kondensatora przed rozsunięciem okładek (C) oraz po rozsunięciu okładek (C')


Policzymy teraz energię kondensatora przed rozsunięciem okładek (E) i po rozsunięciu okładek (E'). Mamy do wykorzystania trzy wzory na energię. Który najbardziej będzie nam odpowiadać? Na pewno ten, który posiada wartość Q, ponieważ jest ona stała. A ponieważ przesunięcie okładek wpływa na zmianę pojemności (patrz wzory powyżej), to właśnie skorzystamy z pojemności:

Policzymy teraz zmianę energii ΔE

Nie mamy danej energii przed rozsunięciem okładek E, ale mamy napięcie przed rozsunięciem okładek i pojemność kondensatora przed rozsunięciem okładek, korzystamy więc z innego wzoru na energię

Zatem

Zmiana energii kondensatora wskutek zbliżenia okładek wynosi 0.02 milidżuli.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Kondensator
Skutki rozsuwania okładek kondensatora próżniowego
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 5
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna