fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Kondensator > Zadanie 16
Kondensator - Zadanie 16

Treść:
Elektron poruszając się prostopadle do okładek kondensatora płaskiego, po przebyciu odległości d=5mm, uzyskał szybkość v=105m/s. Jaka jest różnica potencjałów między okładkami kondensatora i natężenie pola elektrostatycznego wewnątrz kondensatora?

Dane:
v = 105 m/s
d = 5 mm = 0.005 m


Szukane:
ΔV = U = ?
E = ?


Wzory:
1. Praca w polu elektrostatycznym

2. Natężenie pola jednorodnego

3. Energia kinetyczna


Rozwiązanie:
Mamy do czynienia z elektronem, w takim razie więc możemy jeszcze uzyskać dwie wartości, które będą potrzebne nam w zadaniu - są nimi ładunek elektronu e oraz masa elektronu m. Wartości te znajdziesz w każdych tablicach fizycznych:

Szukamy różnicy potencjałów ΔV pomiędzy okładkami kondensatora, czyli inaczej mówiąc napięcia U.
Jeden ze wzorów na pracę w polu elektrostatycznym mówi, że


Wykonana praca jest równa energii kinetycznej, jaką uzyskał elektron po przebyciu odległości d

Ładunkiem q jest wartość ładunku elektronu e, a z otrzymanego wzoru wyliczamy szukane napięcie

Sprawdzamy jednostkę

Teraz liczymy natężenie pola elektrostatycznego E (w polu jednorodnym wewnątrz kondensatora natężenie pola jest w każdym punkcie takie samo) - nie jest to trudne, korzystamy ze wzoru

Tak więc:

Różnica potencjałów (napięcie) między okładkami kondensatora wynosi około 0.0285 V, a natężenie pola elektrostatycznego wewnątrz kondensatora ma wartość 5.7 V/m.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Kondensator
Praca w polu elektrostatycznym
Energia kinetyczna
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 12
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna