fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Kondensator > Zadanie 2
Kondensator - Zadanie 2

Treść:
Okładki kondensatora płaskiego o powierzchni S=200cm2 rozsunięto z odległości d1=0.1cm na d2=0.4cm. Oblicz jak zmieni się energia kondensatora, jeżeli był on cały czas podłączony do baterii o różnicy potencjałów U=300V.

Dane:
S = 200 cm2 = 0.02 m2
d1 = 0.1 cm = 0.001 m
d2 = 0.4 cm = 0.004 m
U = 300 V


Szukane:
ΔE = ?

Wzory:
1. Pojemność kondensatora w próżni:

2. Energia kondensatora

Rozwiązanie:
Najpierw policzymy pojemności kondensatorów przed (C1) i po (C2) rozsunięciu okładek kondensatora. Mamy więc

Teraz policzymy energie kondensatorów przed i po rozsunięciu okładek. Ponieważ kondensator podłączony jest stale do napięcia, to w takim razie U = const. Z trzech wzorów na energię musimy wybrać ten najlepszy, z którego najłatwiej nam się policzy. Na pewno w tym wzorze musi być pojemność C. A ponieważ mamy stałe napięcie U, skorzystamy też właśnie z niego. Wybieramy więc wzór

Zatem

Naszym zadaniem jest znaleźć zmianę energii

Sprawdźmy jednostkę

Zmiana energii kondensatora wynosi około 5.97 µJ.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Kondensator
Skutki rozsuwania okładek kondensatora próżniowego
 
 I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
Zadanie z elektrotechniki - rezystory [1]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 9
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna