fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Kondensator > Zadanie 3
Kondensator - Zadanie 3

Treść:
Dwie równoległe płytki ustawiono w odległości d=10cm od siebie i naładowano do potencjałów +1000V i +200V. Jaka jest wartość i kierunek natężenia pola w punkcie P odległym o Δs=2cm od płytki o potencjale +1000V? Jaki jest potencjał w tym punkcie?

Dane:
d = 10 cm = 0.1 m
V1 = 1000 V
V2 = 200 V
Δs = 2 cm = 0.02 m


Szukane:
E = ?
V = ?


Wzory:
1. Natężenie pola w polu jednorodnym:

Rysunek:

Rozwiązanie:
Mamy dwie płyty tworzące kondensator oddalone o d naładowane do zadanych potencjałów. Napięcie to różnica potencjałów kondensatora, a więc

Linie sił pola wewnątrz kondensatora skierowane są od potencjału wyższego do potencjału niższego i taki będzie kierunek wektora natężenia pola w punkcie P, podobnie jak w innych punktach. Ponieważ jest to pole jednorodne, to wartość natężenia będzie w każdym punkcie pola taka sama, a jej wartość wynosi


Jak obliczyć potencjał w punkcie P?
Korzystamy z tego samego wzoru, z tym że zamiast d przyjmujemy Δs


A więc pomiędzy płytą o potencjale 1000 V a punktem P panuje napięcie 160 V Korzystamy znów z definicji napięcia

Oznacza to, że w punkcie P jest potencjał 840 V.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Kondensator
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 8
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna