fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Kondensator > Zadanie 4
Kondensator - Zadanie 4

Treść:
Przenosząc ładunek 1C w jednorodnym polu elektrycznym na odległość 5cm - równolegle do linii pola - wykonano pracę 1J. Ile wynosi natężenie pola?

Dane:
q = 1 C
Δs = 5cm = 0.05 m
W = 1 J


Szukane:
E = ?

Wzory:
1. Natężenie w jednorodnym polu:

2. Praca w polu elektrostatycznym:


Rozwiązanie:
Pamiętajmy, że w polu jednorodnym natężenie w każdym punkcie jest identyczne i oblicza się je jako iloraz napięcia (czyli różnicy potencjałów w dwóch punktach) i odległości (o jaką są te punkty oddalone). Przyjmujemy zatem, że natężenie E:

Musimy znaleźć napięcie na odcinku Δs. Ponieważ daną mamy pracę, korzystamy z jednego ze wzorów na pracę w polu elektrostatycznym, a mianowicie z

Z tego wzoru wyprowadzamy wzór na napięcie...

...i wstawiamy go do wzoru na szukane natężenie:

Sprawdzamy jednostkę (pamiętajmy, że jednostką natężenia pola jest wolt na metr)

Iloraz pracy przez ładunek to oczywiście napięcie.

Natężenie pola jednorodnego jest równe 20 V/m.


Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Kondensator
Praca w polu elektrostatycznym
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 9
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna