fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Kondensator > Zadanie 5
Kondensator - Zadanie 5

Treść:
Kulę o promieniu r naładowano ładunkiem Q. Ile wynosi pojemność kuli?

Dane:
r
Q


Szukane:
C = ?

Wzory:
1. Pojemność elektryczna:

2. Potencjał elektrostatyczny:


Rozwiązanie:
Kulę naładowano ładunkiem Q. W skład tego ładunku wchodzą ładunki elementarne qi, które zgodnie z prawami elektrostatyki rozmieszczają się równomiernie na powierzchni kuli.

Każdy taki ładunek elementarny oddalony jest od środka kuli o r i jest tam potencjał Vi (i = 1, 2, ..., n)

Całkowity potencjał jest sumą algebraiczną

Wobec tego

I tym dziwnym sposobem otrzymaliśmy wzór na potencjał kuli. Oczywiście nie musisz go zawsze wyprowadzać, ja tylko pokazałem jak to się robi.

Zadanie jest proste, mamy znaleźć pojemność kuli - do wzoru


podstawiamy wzór na pojemność kuli i otrzymujemy

Stała k zależy od środowiska i wyrażamy ją wzorem

Zatem nasz wzór na pojemność kuli możemy również zapisać w postaci

gdzie:
ε0 - przenikalność dielektryczna próżni (stała),
εR - względna przenikalność dielektryczna danego środowiska (liczba niemianowana, w próżni jej wartość wynosi 1),
r - oczywiście promień kuli.


Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Kondensator
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 8
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna