fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Kondensator > Zadanie 7
Kondensator - Zadanie 7

Treść:
Do płaskiego kondensatora wypełnionego dielektrykiem o εR=5 doprowadzono ładunek Q, wywołując na nim różnicę potencjałów U. Jak zmieni się ładunek Q' zgromadzony na kondensatorze i napięcie U' pomiędzy jego okładkami, jeżeli usuniemy dielektryk?

Dane:
εR = 5
Q
U


Szukane:
Q' = ?
U' = ?


Wzory:
1. Pojemność kondensatora

2. Pojemność kondensatora


Rozwiązanie:
Liczymy najpierw pojemność kondensatora przed (C) i po (C') wyjęciu dielektryka, korzystając oczywiście ze wzoru pierwszego.

Mamy wyrazić zmianę ładunku i napięcia po wyjęciu dielektryka z kondensatora.
Z zasady zachowania ładunku, wiemy, że ładunek nigdy "nie ginie". Oznacza to, że ładunek kondensatora po wyjęciu dielektryka jest równy ładunkowi przed wyjęciem dielektryka (zakładamy, że kondensator nie jest podłączony do źródła napięcia - w przeciwnym wypadku, zamiast ładunku byłoby stałe napięcie)


Czas zająć się napięciem, które w tym przypadku musiało się zmienić. Wyjęcie dielektryka, zmniejsza pojemność kondensatora, a co za tym idzie - zwiększa napięcie między jego okładkami. Skąd ten wniosek? Wystarczy spojrzeć na wzór

Sprawdzimy więc, o ile się zwiększy. Liczymy napięcie przed (U) i po (U') wyjęciu dielektryka z kondensatora (przekształciłem powyższy wzór oraz uwzględniłem to, że Q = const)

To teraz musimy jakoś porównać te napięcia. Proponuję taki sposób

Zatem po wysunięciu dielektryka z kondensatora napięcie zwiększy się pięć razy, a ładunek nie zmieni się.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Kondensator
Skutki wprowadzenia dielektryka między okładki kondensatora próżniowego
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 6
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna