fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Kondensator > Zadanie 9
Kondensator - Zadanie 9

Treść:
Kondensator płaski o pojemności C naładowano ładunkiem Q i odłączono od źródła prądu. Jaką należy wykonać pracę, aby zwiększyć trzykrotnie odległość między okładkami tego kondensatora?

Dane:
Q
C
d' = 3 d


Szukane:
W = ?

Wzory:
1. Pojemność kondensatora

2. Wzory na energię kondensatora

Rozwiązanie:
Aby znaleźć wartość wykonanej pracy, należy obliczyć różnicę energii kondensatora przed (E) i po (E') rozsunięciu okładek. Potrzebne nam będą również pojemności kondensatorów w obu przypadkach; aby je znaleźć, korzystamy z pierwszego wzoru:

Aby wyliczyć energię kondensatora, będziemy korzystać ze wzoru, w którym oczywiście występuje pojemność oraz ładunek, ponieważ ten przed i po rozsunięciu okładek ma wartość stałą (Q = const).
Teraz wyliczamy energię przed rozsunięciem okładek...


...oraz po ich rozsunięciu:

Szukana praca to różnica tych energii (większa minus mniejsza), zatem:

Aby rozsunąć trzykrotnie okładki kondensatora należy wykonać pracę Q2 / C.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Kondensator
Skutki rozsuwania okładek kondensatora próżniowego
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 12
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna