fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Prąd elektryczny I > Zadanie 11
Prąd elektryczny I - Zadanie 11

Treść:
Jaki opór należy dołączyć równolegle do oporu 24Ω, aby przez taki układ pod napięciem 12V płynął prąd o natężeniu 2A?

Dane:
U = 12 V
I = 2 A
R1 = 24 Ω


Szukane:
R2 = ?

Wzory:
1. Równoległe łączenie oporników
2. Opór elektryczny (prawo Ohma):Rozwiązanie:
Mamy tu do czynienia z prostym obwodem elektrycznym. Spójrzmy na wzór wyrażający prawo Ohma:

Mówi on, że całkowity opór układu, to iloraz napięcia do natężenia prądu.
Musimy więc znaleźć całkowity (zastępczy) opór układu. Zgodnie z zasadami równoległego łączenia oporników:


Opór zastępczy RZ jest równy zgodnie z powyższym ilorazowi napięcia i natężenia prądu:

Pozostaje nam wyliczyć wartość szukanego oporu. Można od razu podstawiać dane, ale my to zrobimy w ładniejszy sposób - najpierw wyprowadzimy wzór:


Do danego oporu należy dołączyć równolegle opornik o oporze 8 Ω, aby otrzymać prąd o zadanych parametrach.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prąd elektryczny I
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 8
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna