fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Prąd elektryczny I > Zadanie 13
Prąd elektryczny I - Zadanie 13

Treść:
Ile musi być równy opór R2, aby napięcia między punktami AB i BC obwodu były jednakowe? Przyjąć, że R1=11Ω, R3=1Ω.

Dane:
R1 = 11 Ω
R3 = 1 Ω


Szukane:
R2 = ?

Wzory:
1. Szeregowe i równoległe łączenie oporników
2. Opór elektryczny (prawo Ohma):Rozwiązanie:
Jak Jamnik zazwyczaj rozwiązuje takie zadania? Najpierw z tabelki o szeregowym i równoległym łączeniu oporników (lub z głowy) wypisuje potrzebne wartości:

Skąd on wie, że akurat te są potrzebne? Z doświadczenia. Jeśli go nie masz, po prostu wypisz wszystkie wzory. :)
Wzór (*) oznacza, że napięcia na układzie równoległym oporników 1 i 2 oraz na oporniku 3 są równe - to akurat wynika z treści zadania.
Wzór (**) mówi, że natężenie prądu się nie zmienia (szeregowe połączenie oporników).
Natomiast wzór (***) to nic innego, jak opór zastępczy układu równoległego oporników 1 i 2.

Indeks "12" przy oznaczeniach oznaczać będzie, że wartość ta odnosi się do układu zastępczego równoległego połączenia oporników R1 i R2. Policzmy opór zastępczy tych oporników zgodnie z (***):


Korzystamy z danych zadania. Mamy dane, zgodnie z (*), że:

Korzystamy ze wzoru na prawo Ohma i przekształcając go odpowiednio, otrzymujemy, że:

A ponieważ natężenia prądu są sobie równe (**), to:

Zatem:

Aby napięcia między punktami AB i BC były równe, opór R2 musi być równy 1.1 Ω.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prąd elektryczny I
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 12
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna