fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Prąd elektryczny I > Zadanie 17
Prąd elektryczny I - Zadanie 17

Treść:
Ile wynosi moc wydzielana na oporniku R3? Przyjąć: U=120V, I=3A, R1=20Ω, R2=60Ω.

Dane:
U = 120 V
I = 3 A
R1 = 20 Ω
R2 = 60 Ω


Szukane:
P3 = ?

Wzory:
1. Szeregowe i równoległe łączenie oporników
2. Prawo Ohma


3. Moc prądu stałego

Rysunek:

Rozwiązanie:
Skoro dotarłeś/aś już do tego zadania, bez problemu zauważysz, że obwód na powyższym rysunku jest identyczny z obwodem na rysunku z treści zadania.
Aby policzyć moc wydzieloną na oporniku R3, należy znaleźć napięcie U3 i natężenie I3 dla tego opornika.
Przystępujemy do dzieła.
Źródło prądu daje napięcie U. Zgodnie z zasadami szeregowego łączenia oporników, zostaje one podzielone na napięcia U1 i U23. Jednocześnie natężenie prądu nie zmieni się:


Możemy zatem wyliczyć napięcie na oporniku pierwszym:

Zatem napięcie U23 (czyli na układzie oporników połączonych równolegle) wynosi:

Przechodzimy teraz do równoległego układu oporników.
Wiemy, że w takim przypadku napięcie nie zmieni się, jednak podzieli się natężenie. Zatem słuszne są wzory:


Pamiętamy oczywiście, że:

Liczymy natężenie prądu dla opornika drugiego:

Zatem przez opornik trzeci przepływa prąd o natężeniu:

Szukana moc wydzielona na oporniku R3 wynosi więc:Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prąd elektryczny I
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 15
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna