fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Prąd elektryczny I > Zadanie 2
Prąd elektryczny I - Zadanie 2

Treść:
Przy napięciu 24V przez przewodnik w ciągu 2 minut przepływa ładunek 12C. Ile wynosi opór tego przewodnika?

Dane:
U = 24 V
t = 2 min = 120 s
Q = 12 C


Szukane:
R = ?

Wzory:
1. Prawo Ohma

2. Natężenie prądu


Rozwiązanie:
Szukając oporu przewodnika R skorzystamy ze wzoru na opór elektryczny, czyli inaczej mówiąc z prawa Ohma. Otóż to prawo mówi, że opór jest liczbowo równy stosunkowi napięcia U, do którego podłączony jest przewodnik przez natężenie prądu I, które płynie przez nasz przewodnik.

W zadaniu nie mamy danego natężenia I. Ale wiemy (np. z poprzedniego zadania), że natężenie to stosunek ładunku do czasu, w którym ten ładunek przepływa, czyli

Możemy zatem połączyć dwa powyższe wzory i wyliczyć szukany opór

Opór przewodnika wynosi 240 omów.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prąd elektryczny I
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 15
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna