fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Prąd elektryczny I > Zadanie 22
Prąd elektryczny I - Zadanie 22

Treść:
Na którym oporniku podczas przepływu prądu wydzieli się największa moc? Przyjąć R1=1Ω, R2=2Ω, R3=3Ω, R4=1Ω.

Dane:
R1 = 1 Ω
R2 = 2 Ω
R3 = 3 Ω
R4 = 1 Ω


Szukane:
PMAX = ?

Wzory:
1. Moc prądu stałego:

2. Prawo Ohma:


Rozwiązanie:
Mając jeden wzór na moc prądu, możemy wyprowadzić dwa pozostałe wzory, korzystając z prawa Ohma:

Rozważmy układ szeregowy oporników 1-2 i 3-4. Policzymy ich opory:

W układzie szeregowym mamy stałe natężenie prądu I, więc przekształcając wzór na prawo Ohma zauważymy, że:

Będziemy mieli teraz do rozważenia dwa równoległe układy oporników, w których napięcie prądu jest stałe. Mamy więc:

Czyli w grę tylko wchodzą oporniki nr 1 i 4. Ale:

Dlatego też największa moc wydzieli się na oporniku czwartym.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prąd elektryczny I
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 8
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna