fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Prąd elektryczny I > Zadanie 5
Prąd elektryczny I - Zadanie 5

Treść:
Jakie natężenie wskazuje amperomierz A na schemacie przedstawionym obok? Przyjąć R1=12Ω, R2=4Ω, I2=3A.

Dane:
R1 = 12Ω
R2 = 4Ω
I2 = 3A


Szukane:
I = ?

Wzory:
1. Prawo Ohma

2. Równoległe łączenie oporników
Rysunek:

Rozwiązanie:
Przyjmujemy oznaczenia tak, jak na rysunku powyżej.
Mamy tu do czynienia z równoległym łączeniem oporów. W takim razie możemy wywnioskować, że:


Z prawa Ohma wiemy, że

Przekształcając ten wzór otrzymujemy

Zatem dla równoległego połączenia oporów prawdziwym jest

gdzie R jest oporem zastępczym oporów R1 i R2.
Z powyższej zależności wynika między innymi


Wzór na szukane natężenie I przyjmie postać

Znajdziemy najpierw opór zastępczy R dla równoległego połączenia kondensatorów

Wyliczamy na koniec szukane natężenie:

Amperomierz powinien wskazać natężenie równe 4 amperom.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prąd elektryczny I
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 12
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna