fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Prąd elektryczny I > Zadanie 6
Prąd elektryczny I - Zadanie 6

Treść:
W przedstawionym obwodzie napięcie między końcami opornika R1 wynosi 4V. Jaką wartość ma napięcie między końcami opornika R2? Przyjąć R1=2Ω, R2=3Ω, R3=3Ω.

Dane:
R1 = 2 Ω
R2 = 3 Ω
R3 = 3 Ω
U1 = 4 V


Szukane:
U2 = ?

Wzory:
1. Szeregowe i równoległe łączenie oporników
2. Prawo Ohma


Rysunek:

Rozwiązanie:
Żeby rozwiązać powyższe zadanie, należy zapoznać się z zasadami równoległego i szeregowego łączenia oporników.
Najpierw rozpatrzymy natężenie prądu. Ze źródła prądu wypływa prąd o natężeniu I. Natężenie to przechodzi przez pierwszy opornik, a na połączeniu równoległym rozdziela się ono na dwa natężenia:
- przy oporniku drugim natężenie I2
- przy oporniku trzecim natężenie I3 (patrz rysunek).
Zgodnie z pierwszym prawem Kirchhoffa:


A co dzieje się z napięciem? Zgodnie z zasadą szeregowego łączenia oporników napięcie całkowite dzieli się pomiędzy opornik pierwszy (U1) oraz opornik drugi i trzeci. A ponieważ te dwa ostatnie są połączone równolegle, to oznacza to, że napięcia na nich są identyczne

Z prawa Ohma wiemy, że opór to stosunek napięcia U do natężenia I. Przekształcając ten wzór otrzymujemy:

Powyższy wzór zastosujemy do naszego równania przedstawiającego rozkład natężenia prądu:

A ponieważ napięcia na drugim i trzecim oporniku są identyczne, to:

Pozostaje nam teraz wyprowadzić wzór na szukane napięcie U2 i je wyliczyć

Napięcie między końcami opornika R2 ma wartość 3 V.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prąd elektryczny I
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 8
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna