fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Prąd elektryczny I > Zadanie 8
Prąd elektryczny I - Zadanie 8

Treść:
W układzie przedstawionym na rysunku galwanometr G nie wskazuje przepływu prądu. Ile wynosi opór R4, jeżeli R1=1Ω, R2=4Ω i R3=3Ω?

Dane:
R1 = 1 Ω
R2 = 4 Ω
R3 = 3 Ω


Szukane:
R4 = ?

Wzory:
1. Opór elektryczny (prawo Ohma):

Rysunek:

Rozwiązanie:
Na początek definicja:
Galwanometr - elektryczny przyrząd pomiarowy, służący do pomiaru małych natężeń prądu, napięcia oraz ładunku elektrycznego; urządzenie stosowane jest także jako wskaźnik zaniku prądu, tzw. wskaźnik zera.

Jeśli galwanometr nie wskazuje przepływu prądu, to znaczy, że napięcie pomiędzy punktami C i D jest równe zeru. Zatem


Niech potencjał punktu A będzie wyższy niż punktu B. Wtedy rozpływ prądów pokazuje powyższy rysunek. Napięcia na opornikach są równe:

A wobec faktu, że VC = VD, to

Policzmy, korzystając ze wzoru na opór, jak możemy wyrazić każde napięcie za pomocą oporu i natężenia prądu:

Z powyższych wzorów możemy zapisać dwie zależności (przyrównujemy te same natężenia):

Czas skorzystać z tego, że U1 = U2 i U3 = U4. Wobec tego powyższe dwie równości można zapisać jako jedną

Szukany opór wynosi:

Aby galwanometr nie wskazywał przepływu prądu, opornik R4 musi mieć opór 12 omów.

Uwaga wniosek!
Jeżeli warunek


jest spełniony, to prąd nie płynie przez opór (w tym zadaniu galwanometr) łączący punkty C i D.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prąd elektryczny I
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 10
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna