fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Prąd elektryczny I > Zadanie 9
Prąd elektryczny I - Zadanie 9

Treść:
Trzyżyłową linkę o oporze 10Ω rozpleciono i otrzymane przewody połączono w jeden szereg. Ile wynosi opór uzyskanego przewodnika?

Dane:
R1 = 10 Ω
S1 = 3S
l1 = l
S2 = S
l2 = 3lSzukane:
R2 = ?

Wzory:
1. Opór przewodnika:

Rysunek:

Rozwiązanie:
Opór drutu zmieni się wskutek zmiany długości oraz pola powierzchni przekroju poprzecznego przewodnika. Dlatego skorzystamy z poniższego wzoru

gdzie:
l - długość przewodnika,
S - pole powierzchni przekroju poprzecznego przewodnika,
ρ - opór właściwy.
Ponieważ opór właściwy zależy od materiału, z którego wykonany jest przewodnik, to będzie to wartość, która u nas nie będzie się zmieniać.

Przed rozkręceniem nasz przewodnik miał następujący opór:


Po rozkręceniu przewodów i połączeniu ich szeregowo otrzymamy przewodnik o trzykrotnie mniejszym przekroju poprzecznym, ale o trzykrotnie większej długości. Zatem:

Opór uzyskanego przewodu wynosi 90 omów.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prąd elektryczny I
 
 I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
Zadanie z elektrotechniki - rezystory [1]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 10
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna