fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Ruch jednostajny prostoliniowy
Fizyka - Zadania - Ruch jednostajny prostoliniowy

Poniżej znajdują się treści zadań związanych z wybranym tematem. Kliknij na odnośnik "więcej..." aby zobaczyć rozwiązanie zadania.

01. Oblicz czas (w sekundach) potrzebny do przebycia drogi s = 120 m przez pojazd poruszający się z szybkością v = 108 km / h więcej...

02. Pociąg pośpieszny jadący ze średnią szybkością v1 = 60 km / h przebywa pewną trasę w czasie t1 = 3 h . Z jaką średnią szybkością musiałby pokonać tę trasę aby przebyć ją w ciągu t2 = 2 h 24 min więcej...

03. Równolegle do siebie, w tym samym kierunku poruszają się: pociąg osobowy o długości l = 200 m mający szybkość v1 = 36 km/h oraz samochód jadący z szybkością v2 = 72 km/h. Oblicz czas, po którym samochód wyprzedzi pociąg oraz drogę jaką w tym czcasie przebędzie. więcej...

04. Oblicz czas potrzebny na wyminięcie się dwóch pociągów, z których jeden ma długość l1 i szybkość v1, a drugi ma długość l2 i szybkość v2 > v1.
Rozważ dwa przypadki:
a) pociągi jadą w tę samą stronę;
b) pociągi jadą w przeciwne strony. więcej...

05. Odległość między dwoma miastami wynosi s = 300 km. Z każdego z nich w tej samej chwili wyrusza pociąg w stronę drugiego miasta. Jakie drogi przebędą pociągi do chwili spotkania, jeśli szybkości wynoszą odpowiednio v1 = 100 km / h oraz v2 = 50 km / h więcej...

06. Jadąc z miasta A do B, motocyklista przemieszczał się ze średnią szubkością v1 = 80 km / h. Drogę powrotną przebył z szybkością v2 = 20 km / h. Jaka była średnia szybkość motocyklisty w czasie trwania całej podróży? więcej...

07. Poniższe wykresy przedstawiają zależność odległości ciał od obserwatora pozostającego w spoczynku, w funkcji czasu. Korzystając z tych zależności oblicz szybkość poruszających się ciał. Jaka jest interpretacja współrzędnych punktu P jeśli oba ciała poruszają się po tej samej prostej (wykres 2)? więcej...

08. Korzystając z wykresów przedstawiających zależność prędkości od czasu oblicz:
w jakiej odległości od punktu startu znajduje się ciało po 40 s w pierwszym,
a po 6 s w drugim przypadku. Jaka będzie średnia szybkość w zadanych przedziałach czasu. więcej...

09. Łódka płynie rzeką pod prąd ze stałą szybkością. W pewnej chwili wypadło z niej koło ratunkowe. Zauważono to po czasie t0 od chwili wypadnięcia. Wówczas łódka zawróciła i po czasie t od chwili zawrócenia dotarła do unoszonego prądem rzeki koła. Uzasadnij, że t=t0. więcej... 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 6
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna