fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Ruch jednostajny prostoliniowy > Zadanie 6
Ruch jednostajny prostoliniowy - Zadanie 6

Treść:
Jadąc z miasta A do B, motocyklista przemieszczał się ze średnią szubkością v1 = 80 km / h. Drogę powrotną przebył z szybkością v2 = 20 km / h. Jaka była średnia szybkość motocyklisty w czasie trwania całej podróży?

Dane:
v1 = 80 km / h
v2 = 20 km / h


Szukane:
vśr = ?

Wzory:
Wzór na prędkość:

Wzór na prędkość średnią:

gdzie:
sc - droga całkowita
tc - czas całkowity

Rozwiązanie:
Aby móc wyliczyć prędkość średnią musimy obliczyć drogę jaką przejechał motocyklista i w jakim czasie. Zakładamy, że motocyklista drogę z miasta A do miasta B i z miasta B do miasta A pokonywał tą samą trasą, tak więc:


Załóżmy, że trasę z z miasta A do miasta B pokonał w czasie t1, a drogę powrotną w czasie t2. Podstawiając odpowiednie prędkości możemy podać wzór na czasy:

Mogłoby się wydawać, że problemem jest fakt, że nie znamy wartości odległości między miastami A i B. Jednakże to nie stanowi żadnego problemu, ponieważ w dalszych obliczeniach ta niewiadoma zniknie i nie będzie występowała we wzorach.

Tak więc znając już wzory na czasy przejazdu tam i spowrotem możemy obliczyć czas całkowity:


Teraz, mając już wzór na czas całkowity i prędkość całkowitą, może je podstawić do wzoru na prędkość średnią:

Odpowiedź: Prędkość średnia wynosi vśr = 32 km / h

Zajec

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 8
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna