fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Ruch jednostajny prostoliniowy > Zadanie 7
Ruch jednostajny prostoliniowy - Zadanie 7

Treść:
Poniższe wykresy przedstawiają zależność odległości ciał od obserwatora pozostającego w spoczynku, w funkcji czasu. Korzystając z tych zależności oblicz szybkość poruszających się ciał. Jaka jest interpretacja współrzędnych punktu P jeśli oba ciała poruszają się po tej samej prostej (wykres 2)?

Dane:


Szukane:


Wzory:
Wzór na prędkość:

Rysunek:

Rozwiązanie:

Wykres 1:

Jak widać, wykresem zależności drogi od czasu jest linia prosta. Tzn. że ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Tak więc aby obliczyć prędkość ciała musimy wybrać 2 punkty na wykresie które jesteśmy w stanie dokładnie odczytać. Najdokładniej wynik możemy odczytać dla t0 = 0 i t1 = 20 :Wykres 2:

Na wykresie mamy przedstawion dwa ciała. Oba wykresy, zależności odległości od czasu, są liniami prostymi. Oznacza to, że ruch jest jednostajnie prostoliniowy. Sytuacja jest analogiczna do wykresu 1, z tą różnicą, że w tym wypadku mamy dwa ciała. Najpierw obliczymy prędkość ciała I. Wybieramy 2 punkty które można odczytać najdokładniej:


Następnie podstawiamy do wzoru:

Teraz postępujemy tak samo dla ciała II:


Dlaczego w obliczeniach wyszła nam wartość ujemna? Jest to wynik tego, że ciało II porusza się w przeciwną stronę niż ciało I i dlatego wartość prędkości wychodzi ujemna. Nas jednak interesuje wartość bezwględna prędkości, więc możemy bez żadnych komplikacji opuścić znak minus.

Co onzacza punkt P?
Oba ciała poruszają się po tej samej prosej - to wiemy z treści zadania. Z wykresu możemy odczytać, że w chiwli t = 2.5 s oba ciała znajduą się w odległości 15 m od obserwatora. Z tych dwóch informacji wynika, że ciała musiały się minąć w chwili t.

Odpowiedź: Ciało na wykresie 1 porusza się z prędkością 0.25 m / s. Na wykresie 2 są przedstawione dwa ciała. Oba poruszają się z prędkością 6 m / s, ale w przeciwną stronę. W punkcie P następuje minięcie ciała 1 i 2.


Zajec

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 10
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna