fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Prąd elektryczny II > Zadanie 16
Prąd elektryczny II - Zadanie 16

Treść:
Podczas przenoszenia ciała o ciężarze 2200N na wysokość 12m silnik dźwigu elektrycznego przy napięciu 220V pobiera prąd o natężeniu 12A, przy czym podnoszenie trwa 25s. Ile wynosi sprawność silnika?

Dane:
F = 2200 N
h = 12 m
U = 220 V
I = 12 A
t = 25 s


Szukane:
η = ?

Wzory:
1. Moc prądu stałego

2. Praca

3. Moc

4. Sprawność


Rozwiązanie:
To jest takie proste zadanie na poznanie tego, czym jest sprawność.
Parametry prądu stałego (napięcie, natężenie) będą nam określać moc maksymalną, jaką może osiągnąć dźwig. Natomiast parametry dynamiczne (wysokość, ciężar, czas) określą nam tzw. moc użytkową, czyli moc, jaką dźwig osiągnął w rzeczywistości. Stosunek mocy użytkowej do mocy maksymalnej określa nam sprawność.

Moc na podstawie prądu stałego:


A jak znaleźć moc używając wartości z dynamiki?

Trzeba więc znaleźć wartość pracy. Zakładamy, że przesunięcie i siła ciężkości mają ten sam kierunek i zwrot. Wtedy kąt α będzie równy zero, a cosinus takiego kąta ma wartość 1. Zatem praca

Znajdujemy teraz wartość mocy użytkowej

Sprawność wynosi więc:

Sprawność silnika dźwigu wynosi 40 %.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prąd elektryczny II
Moc prądu stałego
Praca
Moc
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 11
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna