fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Ruch harmoniczny (drgający) > Zadanie 10
Ruch harmoniczny (drgający) - Zadanie 10

Treść:
Jeżeli A jest amplitudą ruchu harmonicznego, to przy jakim wychyleniu energia potencjalna jest równa energii kinetycznej?

Dane:
EP = EK
A


Szukane:
x = ?

Wzory:
1. Energia kinetyczna:

2. Energia potencjalna:

3. Energia mechaniczna:

Rysunek:

Rozwiązanie:
Na rysunku przedstawiłem wykres zależności energii od wychylenia względem położenia równowagi. Szukamy wartości x, w której czerwony i zielony wykres przecinają się.
Niebieskim kolorem zaznaczono energię mechaniczną, która zawsze jest sumą energii potencjalnej i kinetycznej i jest równa:


Ponieważ

to możemy zapisać, że

A skoro...

...to:

Stąd znajdujemy wartość wychylenia x:

Punkt, w którym energia kinetyczna równa jest energii potencjalnej, jest oddalony od położenia równowagi o A/sqrt(2), gdzie sqrt(2) oznacza pierwiastek z 2.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Ruch harmoniczny
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 12
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna