fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Ruch harmoniczny (drgający) > Zadanie 3
Ruch harmoniczny (drgający) - Zadanie 3

Treść:
Ile wynosi faza początkowa w ruchu harmonicznym, opisanym równaniem x=Asin(ωt+φ), przy założeniu, że w chwili t=0 wychylenie jest równe amplitudzie?

Dane:
x = A sin(ωt + φ)
gdy t = 0, to x = A


Szukane:
φ = ?

Wzory:
1. Wychylenie w ruchu harmonicznym:


Rozwiązanie:
Tym razem mamy znaleźć wartość fazy początkowej φ.
Będziemy oczywiście korzystać z równania na wychylenie w ruchu harmonicznym (drgającym):


Napiszmy ten wzór dla chwili początkowej (t = 0):

W chwili początkowej wychylenie x jest równe amplitudzie A. A co to jest amplituda? Oczywiście, że maksymalne wychylenie. Oznacza to, że sinφ musi przyjąć wartość 1. Wtedy będziemy mieli:

czyli to, co mamy w zadaniu.
Zatem:


Z drugiej strony - z trygonometrii wiemy, że:

Stąd wnioskujemy, że:

Faza początkowa w tym ruchu wynosi 90 stopni.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Ruch harmoniczny
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 7
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna