fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Fale, ruch falowy, akustyka > Zadanie 1
Fale, ruch falowy, akustyka - Zadanie 1

Treść:
Odległość między kolejnymi grzbietami fal rozchodzących się na powierzchni jeziora wynosi l=6m. Położona na wodzie piłka wykonuje drgania o okresie T=4s. Ile wynosi prędkość rozchodzenia się fali na wodzie?

Dane:
l = 6m
T = 4s


Szukane:
v = ?

Wzory:
Prędkość fali


Rozwiązanie:
Piłka wykonuje drgania na "falującej" wodzie. Oznacza to, że z punktu widzenia obserwatora unosi się ona, gdy fala przechodzi z doliny do grzbietu i opada w przypadku odwrotnym. Pomiędzy kolejnymi momentami, w których piłka jest najbardziej wzniesiona mija czas równy okresowi drgań fali.

Wynika stąd natychmiastowy wniosek: okres fali jest równy okresowi drgań piłki. Możemy więc policzyć prędkość fali.
Prędkość fali jest równa 1.5 m/s.

Zauważ, że wykorzystany wzór jest modyfikacją wzoru na drogę w ruchu jednostajnym prostoliniowym. Oznacza to, że przyjmować będziemy, że fala porusza się właśnie tym ruchem.


namysłowianin

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Ruch falowy, akustyka
 
 I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
Zadanie z elektrotechniki - rezystory [1]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 17
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna