fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Fale, ruch falowy, akustyka > Zadanie 11
Fale, ruch falowy, akustyka - Zadanie 11

Treść:
Powierzchnia czynna ucha ludzkiego wynosi 5cm2, a natężenie progu słyszalności dla 1000Hz wynosi I0=10-12W/m2. Ile wynosi minimalna moc, jaką może zarejestrować ludzkie ucho?

Dane:
S =5 cm2
I0 = 10-12 W/m2
f = 1000 Hz


Szukane:
Pmin = ?

Wzory:
Natężenie dźwięku


Rozwiązanie:
Najpierw powiemy sobie co to jest natężenie fali (a więc i dźwięku). Otóż jest to ilość energii przenoszonej w pewnym czasie przez powierzchnię wystawioną prostopadle do kierunku rozchodzenia się fali. Ponieważ praca, jak wiemy, jest równoważna energii, a stosunek pracy do czasu w jakim praca była wykonana to moc, więc możemy powiedzieć, że natężenie fali (w naszym przypadku akustycznej) jest to stosunek mocy, jaką ta fala przenosi, do pola powierzchni wystawionej prostopadle do kierunku rozchodzenia się fali.

Do celów naszego zadania posłużymy się właśnie tą definicją:Próg słyszalności jest to natężenie najsłabszego (przy danej częstotliwości fali akustycznej!) dźwięku, który może być usłyszany.

Po tym krótkim wstępie teoretycznym możemy przystąpić do obliczeń. Ze wzoru na natężenie minimalne wyznaczymy moc minimalną:Teraz podstawiamy nasze dane i liczymy szukaną wartość:
Minimalna moc dla ludzkiego ucha wynosi 5 . 10-16 W.


namysłowianin

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Ruch falowy, akustyka
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 7
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna