fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Fale, ruch falowy, akustyka > Zadanie 17
Fale, ruch falowy, akustyka - Zadanie 17

Treść:
Punktowe źródło dźwięku emituje energię równomiernie we wszystkich kierunkach. W każdej sekundzie całkowicie wyemitowana energia wynosi 2mJ. Jaką ma wartość natężenie fali akustycznej w odległości 1m od źródła?

Dane:
E = 2 mJ = 2.10-3 J
t = 1 s
r = 1 m


Szukane:
I = ?

Wzory:
1. Natężenie fali akustycznej

2. Pole sfery


Rozwiązanie:
Zgodnie z definicją natężenie fali akustycznej jest to iloraz energii E przenoszonej w czasie t przez powierzchnię S ustawioną prostopadle do kierunku rozchodzenia się fali. W naszym przypadku taką powierzchnią jest sfera (czyli powierzchnia kuli bez środka).

Wobec tego możemy napisać wyrażenie na natężenie fali akustycznej w odległości r od jej źródła.Teraz możemy podstawić wartości liczbowe.
Natężenie fali wynosi 10-3/(2π) W/m2.


namysłowianin

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Ruch falowy, akustyka
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 9
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna