fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Fale, ruch falowy, akustyka > Zadanie 6
Fale, ruch falowy, akustyka - Zadanie 6

Treść:
Fala mechaniczna przechodzi z ośrodka 1 do ośrodka 2 (patrz rysunek). Ile wynosi stosunek długości fal λ1 / λ2, jeżeli α=60o i β=45o?

Dane:
α = 60o
β = 45o


Szukane:
λ1 / λ2 = ?

Wzory:
1. Prawo załamania

2. Długość fali


Rozwiązanie:
Na początek zauważmy, że podczas załamania się fali nie zmienia się jej częstotliwość (a więc i okres, skutkiem czego jest to, że fala porusza się ruchem jednostajnym).

Korzystając z prawa załamania policzymy stosunek prędkości rozchodzenia się fal w obu ośrodkach.Pamiętaj, że prawo załamania traktuje o kątach nie przylegających do granicy środowisk, tylko o tych "po drugiej stronie", czyli przylegających do prostopadłej do granicy środowisk (czyli u nas przylegających do przerywanej linii na rysunku).
Napiszmy wyrażenia na długość fali w obu ośrodkachPodzielmy te dwa wyrażenia stronamiWykorzystując nasze wcześniejsze obliczenia możemy napisać:
namysłowianin

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Ruch falowy, akustyka
 
 I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
Zadanie z elektrotechniki - rezystory [1]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 17
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna