fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Optyka, odbicie i załamanie światła, soczewki > Zadanie 13
Optyka, odbicie i załamanie światła, soczewki - Zadanie 13

Treść:
Częstotliwość fali świetlnej wynosi f=5.1014Hz. Jaka jest długość tej fali w szkle o współczynniku załamania n=1.51 względem próżni? Prędkość światła w próżni c=299792km/s.

Dane:
f = 5 . 1014 Hz
n = 1.51
c = 299792 km/s


Szukane:
λ = ?

Wzory:
1. Częstotliwość światła w próżni

2. Współczynnik załamania ośrodka 2 względem ośrodka 1


Rozwiązanie:
Do policzenia jest długość fali świetlnej λ o częstotliwości f. Skorzystamy ze wzoru pierwszego, który przekształcamy do postaci:

Ten wzór jest słuszny, gdy fale świetlną rozpatrujemy w próżni. Ale zaraz, nasza fala znajduje się we szkle, czyli zmieni nam się prędkość, którą oznaczymy sobie przez v. W ten sposób wzór nasz przybierze postać

i jest to wzór na długość fali świetlnej we szkle.
Jak znaleźć brakującą nam prędkość? Oczywiście, że korzystając ze wzoru drugiego:


Mówi on że iloraz prędkości światła w ośrodku względem którego badamy (czyli u nas próżni) do prędkości światła w ośrodku w którym znajdujemy się (szkło) jest równy n i iloraz ten nazywa się współczynnikiem załamania. Oznacza to, że dla naszego przypadku wzór przyjmie postać:

Przekształcamy ten wzór tak, aby możliwe było z niego wyliczenie prędkości w szkle

i wstawiamy go do wzoru na długość fali.

Sprawdzimy jeszcze jednostkę:

Pamiętajmy, że współczynnik n jest liczbą niemianowaną.
Wynik możemy przeliczyć na podstawową jednostkę układu SI, czyli na metry


Długość fali świetlnej w tym ośrodku wynosi 3.97 . 10-7 m.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Optyka, odbicie i załamanie światła, soczewki
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 10
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna