fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Optyka, odbicie i załamanie światła, soczewki > Zadanie 14
Optyka, odbicie i załamanie światła, soczewki - Zadanie 14

Treść:
Wyznacz kąt załamania promienia świetlnego przechodzącego ze szkła do wody. Kąt padania wynosi α=45 stopni, a bezwzględne współczynniki załamania dla szkła ns=1.55 i dla wody nw=1.33.

Dane:
ns = 1.55
nw = 1.33
α = 45 stopni (kąt padania)


Szukane:
β = ? (kąt załamania)

Wzory:
1. Współczynnik załamania ośrodka 2 względem ośrodka 1

Rysunek:

Rozwiązanie:
Spójrzmy na rysunek. Promień świetlny w szkle pada pod kątem α i jak z optyki wiadomo, promień ten odbija się również pod tym samym kątem α. Nas interesuje jednak ten drugi kąt - kąt załamania β, czyli kąt, pod jakim promień świetlny pojawi się w wodzie. Wzór jest jeden, w naszych warunkach przyjmie on postać:

gdzie przez indeks W rozumiem parametry dla wody, a przez indeks S - dla szkła.

Skąd wziąć współczynnik nWS? Oczywiście - trzeba go wyliczyć. :)
Zauważmy, że mamy dane współczynniki nW i nS. Są to współczynniki liczone względem próżni (bo są 'bezwzględne'), a więc słuszne są wzory:


gdzie c to prędkość światła w próżni.
Wyliczmy prędkości z tych wzorów:


I teraz wracamy do wzoru na współczynnik nWS. Zobaczmy, że:

Pozostaje nam nic innego, jak wyliczenie kąta załamania β

Korzystając z tablic trygonometrycznych uzyskujemy wynik, że

Kąt załamania wynosi 55 stopni i 30 minut.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Optyka, odbicie i załamanie światła, soczewki
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 14
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna