fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Optyka, odbicie i załamanie światła, soczewki > Zadanie 2
Optyka, odbicie i załamanie światła, soczewki - Zadanie 2

Treść:
Na siatkę dyfrakcyjną o stałej a=2.10-6m pada prostopadle wiązka światła sodu. Linię widma drugiego rzędu zaobserwowano pod kątem α=36o05?. Oblicz długość fali światła sodowego.

Dane:
n = 2
a = 2.10-6 m
α = 36o05?


Szukane:
λ = ?

Wzory:
1. Związek między długością fali i sinusem kąta pod jakim obserwuje się n-ty prążek

Rysunek:

Rozwiązanie:
Aby rozwiązać to zadanie wystarczy przekształcić gotowy wzór, tak aby wyznaczyć z niego długość fali λTeraz tylko podstawimy wartości liczbowe i policzymy długość fali światła sodowego


Długość fali światła sodowego wynosi λ=589 nm.

namysłowianin

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Optyka, odbicie i załamanie światła, soczewki
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 9
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna