fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Optyka, odbicie i załamanie światła, soczewki > Zadanie 3
Optyka, odbicie i załamanie światła, soczewki - Zadanie 3

Treść:
Na siatkę dyfrakcyjną o stałej a=2.5.10-6m pada prostopadle wiązka fal o długości λ=560nm. Ile wynosi maksymalny rząd widma, które jeszcze możemy zaobserwować?

Dane:
a = 2.5.10-6
λ = 560 nm = 560 .10-9 m


Szukane:
n = ?

Wzory:
1. Związek między długością fali i sinusem kąta pod jakim obserwuje się n-ty prążek


Rozwiązanie:
Aby na ekranie można było obserwować prążek interferencyjny, to kąt, pod jakim go obserwujemy, musi być mniejszy od 90o. Nie wiemy jednak jaka jest miara tego kąta. Możemy sobie jednak bez tego poradzić. W tym celu ze wzoruwyznaczymy n i wykonamy obliczenia dla kąta prostego. Następnie otrzymaną liczbę zaokrąglimy w dół do liczby naturalnej.


Korzystamy z tego, iż sin 90o = 1.


Po zaokrągleniu w dół otrzymujemy n = 4. I tyle właśnie wynosi maksymalny rząd widma, jakie zaobserwujemy.


namysłowianin

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Optyka, odbicie i załamanie światła, soczewki
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 11
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna