fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny > Zadanie 1
Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny - Zadanie 1

Treść:
Mając dany wykres prędkości od czasu v(t) narysuj wykres przyśpieszenia od czasu a(t).

Dane:
v(t)

Szukane:
a(t)

Wzory:
1. Wzór na prędkość:

Rysunek:

Rozwiązanie:
Ruch, przedstawiony na wykresie, możemy podzielić na 5 etapów:

Etap 1: do 20 sekundy - ruch jednostajnie przyśpieszony
Etap 2: od 20 sekundy do 40 - ruch jednostajnie prostoliniowy
Etap 3: od 40 sekundy do 50 - ruch jednostajnie opóźniony
Etap 4: od 50 sekundy do 60 - ruch jednostajnie prostoliniowy
Etap 5: od 60 sekundy do 80 - ruch jednostajnie opóźniony

Aby obliczyć przyśpieszenie, dla każdego etapu ruchu, musimy odczytać z wykresu prędkość początkową, prędkość końcową, czas początkowy i czas końcowy.
Dla ułatwienia zapisu będziemy korzystać z oznaczeń:

vp1 - prędość początkowa dla etapu 1
vp2 - prędość początkowa dla etapu 2
vp3 - prędość początkowa dla etapu 3
vp4 - prędość początkowa dla etapu 4

vk1 - prędość końcowa dla etapu 1
vk2 - prędość końcowa dla etapu 2
vk3 - prędość końcowa dla etapu 3
vk4 - prędość końcowa dla etapu 4

tp1 - czas początkowy dla etapu 1
tp2 - czas początkowy dla etapu 2
tp3 - czas początkowy dla etapu 3
tp4 - czas początkowy dla etapu 4

tk1 - czas końcowy dla etapu 1
tk2 - czas końcowy dla etapu 2
tk3 - czas końcowy dla etapu 3
tk4 - czas końcowy dla etapu 4

Etap 1:


Przyśpieszenia na etapie 1 wynosiło a1 = 2 m/s2

Etap 2:


Przyśpieszenia na etapie 2 wynosiło a2 = 0 m/s2
Uwaga:
Można pominąć te obliczenia, a wynik a2 = 0 m/s2 uzasadnić w ten sposób: prędkość od 20 do 40 sekundy nie uległa zmianie z tego wynika, że ruch był jednostajnie prostoliniwy, tak więc przyśpieszenie musiałobyć równe zero.

Etap 3:


Przyśpieszenia na etapie 3 wynosiło a3 = -2 m/s2

Etap 4:
Sytuacja analogiczna do etapu 2! Przyśpieszenia na etapie 4 wynosiło a4 = 0 m/s2

Etap 5:


Przyśpieszenia na etapie 5 wynosiło a5 = -1 m/s2

Wykres:
Mamy dla każdego etapu wyliczone przyśpieszenie, teraz wystarczy już tylko nanieść je na wykres:
Zajec

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 9
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna