fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny > Zadanie 8
Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny - Zadanie 8

Treść:
Samochód po 3s od ruszenia z miejsca uzyskał prędkość v1=4.5m/s. Oblicz po jakim czasie osiągnie prędkość v2=54 km/h jeśli porusza się on ruchem jednostajnie przyspieszonym?

Dane:
t0 = 0
v0 = 0
t1 = 3 s
v1 = 4.5 m/s
v2 = 54 km/h


Szukane:
t2 = ?

Wzory:
1. Przyspieszenie:

Rysunek:

Rozwiązanie:
Spójrzmy na rysunek. Samochód (czerwona kulka) porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym (ze stałym przyspieszeniem a) od chwili rozpoczęcia swojego ruchu.
W trzeciej sekundzie osiągnął on prędkość v1.
Możemy więc wyliczyć jego przyspieszenie, korzystając ze wzoru:


gdzie:
a - przyspieszenie, z jakim porusza się samochód,
Δv - przyrost (zmiana) prędkości,
Δt - czas, w którym nastąpił ten przyrost (zmiana) prędkości.
W naszym przypadku w ciągu trzech sekund prędkość zwiększyła się o


W takim wypadku przyspieszenie wynosi:

Mając przyspieszenie, możemy policzyć szukany czas t2. Zauważmy jednak, że w zadaniu jest pewien haczyk, należy bowiem przeliczyć wartość prędkości v2, ponieważ podana jest w innych jednostkach (a naszą jednostką podstawową jest metr na sekundę), zatem

Teraz znajdujemy nasz czas t2. I ponownie: od początku ruchu do czasu t2 prędkość wzrosła od zera do piętnastu metrów na sekundę. Tak więc:

Samochód osiągnie prędkość 54 km/h (czyli 15 m/s) po upływie 10 sekund od początku ruchu.

Uwaga!
Prawdziwe jest również równanie:




Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 10
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna