fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny > Zadanie 9
Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny - Zadanie 9

Treść:
Czas wjeżdżania windy na wieżę telewizyjną o wysokości h=322m wynosi t=60s. Pierwszą część drogi winda przebywa ze stałym przyspieszeniem do osiągnięcia prędkości v=7m/s. Drugą część drogi przebywa ruchem jednostajnym, a trzecią ruchem jednostajnie opóźnionym. Obliczyć przyspieszenie, z jakim winda rusza z miejsca, przyjmując, że jest ono co do wartości bezwzględnej równe opóźnieniu podczas hamowania.

Dane:
h = 322 m
t = 60 s
v = 7 m/s


Szukane:
a = ?

Wzory:
1. Przyspieszenie:

2. Droga w ruchu jednostajnie zmiennym:

3. Droga w ruchu jednostajnym prostoliniowym:

Rysunek:

Rozwiązanie:
Zauważmy, że:

gdzie:
s1, s2 s3 - długości poszczególnych etapów ruchu,
t1, t2, t3 - czasy trwania ruchów na kolejnych etapach.

I ETAP - ruch jednostajnie przyspieszony:


II ETAP - ruch jednostajny:

III ETAP - ruch jednostajnie opóźniony:

Wracając do naszych początkowych wzorów, otrzymamy:

z (1) mamy...

...i wstawiamy to do (2)...

...stąd otrzymujemy:

Sprawdźmy na koniec, czy otrzymaliśmy poprawną jednostkę

Tak więc przyspieszenie windy wynosi 0.5 m/s2.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 14
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna