fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Dualizm falowo-korpuskularny > Zadanie 5
Dualizm falowo-korpuskularny - Zadanie 5

Treść:
Praca wyjścia elektronów z cezu wynosi W1=1.9eV, a z wolframu W2=4.5eV. Monochromatyczne promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali λ=4.10-7m i energii całkowitej E=4.95.10-17J pada za pierwszym razem na powierzchnię cezu, a za drugim razem - wolframu. Ile wynoszą liczby wybitych fotoelektronów z płytki cezowej i wolframowej?

Dane:
W1 = 1.9 eV
W2 = 4.5 eV
λ = 4.10-7 m
E = 4.95.10-17 J
h = 6.6.10-34 Js
c = 3.108 m/s


Szukane:
n1 = ?
n2 = ?


Wzory:
1. Energia fotonu (kwantu)

2. Warunek zajścia fotoefektu

3. Ilość wybitych fotonów


Rozwiązanie:
Warunkiem zajścia zjawiska fotoelektrycznego jest to, aby energia padającego fotonu była równa co najmniej pracy wyjścia elektronów z metalu. Energię pojedynczego fotonu Ef policzymy korzystając ze wzoru

gdzie h to stała Plancka, a c - prędkość światła. Wartości obu stałych znaleźć można w każdych tablicach fizycznych.
Dla naszej długości fali promieniowania, energia kwantu (fotonu) wynosi:


Ponieważ my pracę wyjścia podaną mamy w innych jednostkach - elektronowoltach - musimy nasz wynik przeliczyć. Ponieważ jeden elektronowolt jest równy około

to nasza energia kwantu wynosi:

To teraz sprawdźmy, czy zachodzi zjawisko fotoelektryczne. Tak jak mówiłem, energia padającego fotonu musi być co najmniej równa pracy wyjścia elektronów z danego metalu.
Dla cezu:


zatem zjawisko fotoelektryczne zachodzi. Zobaczmy ile elektronów się wybije


Natomiast dla wolframu zjawisko fotoefekt nie zajdzie, ponieważ


Z płytki cezowej zostało wybitych 100 elektronów, a z wolframowej 0 elektronów.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Dualizm falowo-korpuskularny
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 13
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna