fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Dualizm falowo-korpuskularny > Zadanie 6
Dualizm falowo-korpuskularny - Zadanie 6

Treść:
Na powierzchnię metalu, dla którego praca wyjścia wynosi W=2.2eV pada monochromatyczne promieniowanie świetlne o energii fotonów równej Ef=3eV. Ile wynosi długość padającego światła oraz maksymalna energia kinetyczna wybitych elektronów?

Dane:
W = 2.2 eV
Ef = 3 eV
h = 6.6.10-34 Js
c = 3.108 m/s


Szukane:
λ = ?
EMAX = ?


Wzory:
1. Energia fotonu

2. Zależność energii fotonu, pracy wyjścia i maksymalnej energii kinetycznej


Rozwiązanie:
Na samym początku obliczymy długość fali promieniowania λ, ponieważ jest to banalne. :) W tym celu przekształcamy pierwszy wzór na energię fotonu

Oczywiście c to prędkość światła, a h - stała Plancka.
Ponieważ jednak w tym wzorze korzystamy z energii, która powinna być podana w dżulach, musimy więc przeliczyć elektronowolty na dżule:


Tak więc długość fali wynosi


Została nam do obliczenia energia maksymalna EMAX.
Zgodnie z zależnością podaną przez Einsteina energia padającego fotonu Ef zostaje zużyta na pracę wyjścia W i maksymalną energię kinetyczną elektronów EMAX.


Zatem korzystając z tego, co mamy, szukana energia wynosi:

Prawda, że proste? ;-)
Długość padającego światła wynosi 4.1.10-7 m, natomiast maksymalna energia kinetyczna wybitych elektronów 0.8 eV.


Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Dualizm falowo-korpuskularny
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 7
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna