fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Zasady dynamiki Newtona > Zadanie 15
Zasady dynamiki Newtona - Zadanie 15

Treść:
Z równi nachylonej do poziomu pod kątem α zjeżdża wózek, na którym zamocowano wahadło matematyczne. Jaki kierunek przyjmie nić wahadła, jeśli tarcie pominiemy?

Dane:


Szukane:


Wzory:
1. Siła bezwładności:

2. Siła ciężkości:

Rysunek:

Rozwiązanie:
Rozrysujmy siły, jakie działają na kulkę:

Przed rozwiązaniem tego zadania, należy przestudiować materiał zawarty w dziale Wyprowadzenia o tytule "Równia pochyła". Jeżeli ciało zsuwa się z równi bez tarcia, to stwierdziliśmy tam, że jego przyspieszenie jest równe:

Wypiszmy teraz wzory dla naszych sił:
Siła bezwładności FB:


Uwzględniając nasze policzone przyspieszenie:

Siły F1 i F2 to wynik rozłożenia siły ciężkości Q = mg na składowe i wyrażamy je wzorami:

Zauważmy, że siły F1 i FB mają ten sam kierunek, tę samą wartość i przeciwne zwroty. Zatem te siły równoważą się i nie mają wpływu na kierunek nici wahadła.
Tak więc pozostała siła F2 wyznacza nam kierunek nici.

Nić wahadła przyjmie kierunek prostopadły do płaszczyzny równi.


Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Zasady dynamiki Newtona
Równia pochyła
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 8
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna