fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Zasady dynamiki Newtona > Zadanie 5
Zasady dynamiki Newtona - Zadanie 5

Treść:
Oblicz wartość przyspieszenia, z jakim będzie obywał się ruch układu ciał o masach m=5kg i M=10kg pokazany obok na rysunku, jeżeli tarcie pominiemy.

Dane:
m = 5 kg
M = 10 kg
g = 9.8 m/s2


Szukane:
a = ?

Wzory:
1. II zasada dynamiki:

2. III zasada dynamiki
3. Siła ciężkości:Rozwiązanie:
Rozrysujmy najpierw siły, jakie działają na oba klocki:


Siłę nacisku klocka M pomijamy, ponieważ równoważy ją siła reakcji podłoża i te siły nie mają wpływu na ruch klocka. Ważne są: siła ciężkości Q, jaka działa na klocek m oraz siła naciągu nici FN, której istnienie wynika z III zasady dynamiki (objaśniliśmy to dokładnie w Zadaniu 4 tego działu).
Napiszmy równanie II zasady dynamiki dla każdego z klocków:


Dodając oba równania stronami otrzymamy (FN nam się uprości):

Siła ciężkości, to iloczyn masy klocka m i stałej grawitacji Ziemi g:

Zatem możemy wyliczyć przyspieszenie układu:

Sprawdźmy jeszcze poprawność jednostki:

Jednostka wyszła nam poprawna (pamiętaj, że dodając masy, otrzymasz również masę).
Ruch układu ciał będzie się odbywać z przyspieszeniem około 3.27 m/s2.


Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Zasady dynamiki Newtona
Siła naciągu nici
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 9
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna