fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Pęd, zasada zachowania pędu
Fizyka - Zadania - Pęd, zasada zachowania pędu

Poniżej znajdują się treści zadań związanych z wybranym tematem. Kliknij na odnośnik "więcej..." aby zobaczyć rozwiązanie zadania.

01. Młotek o masie m=0.6kg, poruszający się z szybkością v=5m/s, uderza w główkę gwoździa i nie odskakuje. Czas działania młotka z gwoździem wynosi t=0.002s. Oblicz, jaką siłą działa młotek na gwóźdź podczas uderzenia. więcej...

02. Piłka o masie m=0.1kg uderzyła w ścianę z prędkością v=20m/s prostopadle do ściany. Zetknięcie piłki ze ścianą trwało t=0.1s. Wyznaczyć średnią siłę F, z jaką ściana działa na piłkę podczas uderzenia. Przyjąć, że zderzenie jest doskonale sprężyste, to znaczy, że po odbiciu od ściany piłka ma taką samą wartość prędkości jak przed uderzeniem. więcej...

03. Przedstawiono obok wykres pokazujący zależność siły działającej na pewne ciało od czasu. Oblicz zmianę pędu, jakiej doznało ciało w ciągu 5s. więcej...

04. Wagon kolejowy o masie m1= 20000kg porusza się w prawo z prędkością v1=5m/s. Naprzeciw niego porusza się drugi wagon o masie m2=30000kg, z prędkością v2=2m/s, skierowaną w lewo. Z jaką prędkością poruszają się wagony po złączeniu? Opory ruchu pomijamy. więcej...

05. Pocisk o masie m=10g jest wystrzelony z prędkością v=800m/s z karabinu o masie M=4kg. Powiedzmy, że niewprawny strzelec trzyma luźno karabin. Wyznaczyć prędkość odrzutu karabinu. więcej...

06. Wagonik o masie m1, jadący z prędkością v1=5m/s, zderzył się z nieruchomym wagonikiem o masie m2=2000kg. Po zderzeniu wagoniki poruszały się razem z prędkością mniejszą o Δv=2m/s od prędkości pierwszego wagonika. Oblicz masę m1. więcej...

07. Na poziomo poruszający się bez tarcia z prędkością v1=10m/s wózek o masie m1=5kg spadła pionowo cegła o masie m2=3kg. Ile wynosiła prędkość wózka i cegły po tym wydarzeniu? więcej...

08. Puszczona z wysokości h=4m kulka o masie m=20g uderza w masywną, ułożoną poziomo płytę. Oblicz, jaka średnia siła działa na płytę podczas zderzenia, gdy:
a) kulka odbija się sprężyście od płyty,
b) kulka przykleja się do płyty.
Czas oddziaływania pomiędzy kulką a płytą wynosi t=5ms. więcej...

09. Na idealnie gładkich szynach stoi wózek o masie M. Człowiek o masie m przechodzi z jednego końca na drugi. Oblicz odległość, o jaką przesunie się wózek, jeżeli długość wózka wynosi l. więcej...

10. Pocisk armatni rozerwał się na dwie części, z których jedna ma masę dwa razy większą od drugiej, w najwyższym punkcie swego toru. Tuż po rozerwaniu, prędkości obu ciał są poziome i leżą w pierwotnej płaszczyźnie toru. Mniejsza część upadła z powrotem, tuż przed lufą działa. W jakiej odległości od działa upadła druga część pocisku (podać ją w stosunku do odległości, gdyby pocisk nie uległ rozerwaniu)? więcej...

11. Mamy jednorodny pręt o długości l. O ile spowoduje przesunięcie środka masy tego pręta odcięcie 1/4 jego długości? więcej... 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 8
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna