fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Pęd, zasada zachowania pędu > Zadanie 11
Pęd, zasada zachowania pędu - Zadanie 11

Treść:
Mamy jednorodny pręt o długości l. O ile spowoduje przesunięcie środka masy tego pręta odcięcie 1/4 jego długości?

Dane:
l
Δx = 1/4 l


Szukane:
Δxc = ?

Wzory:
Środek ciężkości

Rysunek:

Rozwiązanie:
W przypadku jednorodnego pręta środek masy pokrywa się ze środkiem geometrycznym tego pręta, czyli jest równy:Długość pręta po odcięci fragmentu, jak widać na rysunku, jest równa:W wyniku tej operacji pręt nie zmienił nic poza długością, a więc ciągle jest jednorodny, czyli środek masy pokrywa się ze środkiem ciężkości i wynosi w tym przypadku:Mamy środki mas pręta w obu przypadkach, możemy więc policzyć o ile się przesunął.
Środek masy tego pręta przesunie się o 1/8l w stronę l=0 (w lewo).


namysłowianin

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Środek masy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 10
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna