fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Pęd, zasada zachowania pędu > Zadanie 2
Pęd, zasada zachowania pędu - Zadanie 2

Treść:
Piłka o masie m=0.1kg uderzyła w ścianę z prędkością v=20m/s prostopadle do ściany. Zetknięcie piłki ze ścianą trwało t=0.1s. Wyznaczyć średnią siłę F, z jaką ściana działa na piłkę podczas uderzenia. Przyjąć, że zderzenie jest doskonale sprężyste, to znaczy, że po odbiciu od ściany piłka ma taką samą wartość prędkości jak przed uderzeniem.

Dane:
m = 0.1 kg
v = 20 m/s
t = 0.1 s


Szukane:
F = ?

Wzory:
1. Popęd i pęd:

Rysunek:

Rozwiązanie:
Najpierw obliczamy zmianę pędu, jakiej doznała piłka po uderzeniu w ścianę (patrz rysunek). Pęd piłki przed zderzeniem wynosił p1, a po zderzeniu p2. Pędy te mają przeciwne znaki, gdyż ich zwroty skierowane są w przeciwną stronę. Zatem przyrost pędu Δp wynosi:

Przyrost pędu piłki jest równy popędowi (czyli iloczynowi siły i czasu działania tej siły) jaką ściana udzieliła piłce:

Stąd siła:

Widzimy zatem, że ściana działa na piłkę siłą równą 40N.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Pęd, zasada zachowania pędu
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 8
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna