fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Pęd, zasada zachowania pędu > Zadanie 6
Pęd, zasada zachowania pędu - Zadanie 6

Treść:
Wagonik o masie m1, jadący z prędkością v1=5m/s, zderzył się z nieruchomym wagonikiem o masie m2=2000kg. Po zderzeniu wagoniki poruszały się razem z prędkością mniejszą o Δv=2m/s od prędkości pierwszego wagonika. Oblicz masę m1.

Dane:
m2 = 2000 kg
v1 = 5 m/s
v2 = 0 m/s
Δv = 2 m/sSzukane:
m1 = ?

Wzory:
1. Zasada zachowania pędu
2. Pęd:


Rysunek:

Rozwiązanie:
Podobnie jak w zadaniu czwartym zakładamy, że na wagoniki nie działają żadne inne siły zewnętrzne w kierunku poziomym (np. tarcie). Pozwoli to nam skorzystać z zasady zachowania pędu. Zatem:


Ponieważ układ po zderzeniu nadal będzie poruszał się w prawo, przyjmujemy za dodatnie wektory skierowane w prawo.
W zadaniu mamy dane, że wagonik o masie m2 jest nieruchomy, czyli:


Uwzględniamy to w naszym równaniu i ostatecznie wyliczamy szukaną masę:


Tak więc masa wagonika jest równa 3000 kg.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Pęd, zasada zachowania pędu
 
 I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
Zadanie z elektrotechniki - rezystory [1]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 11
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna