fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Tarcie
Fizyka - Zadania - Tarcie

Poniżej znajdują się treści zadań związanych z wybranym tematem. Kliknij na odnośnik "więcej..." aby zobaczyć rozwiązanie zadania.

01. Między pionowymi listwami drewnianymi spada swobodnie klocek o masie m. Ile wynosi minimalna siła F, jaką należy docisnąć do klocka aby pozostawał w spoczynku, jeżeli współczynnik tarcia statycznego klocka o listwę wynosi f? więcej...

02. Klocek o masie m porusza się ruchem jednostajnym po poziomej powierzchni pod wpływem siły F, działającej pod kątem α do powierzchni (patrz rysunek). Współczynnik tarcia klocka o podłoże jest równy f. Oblicz wartość siły tarcia działającej na klocek. więcej...

03. Ciało poruszające się po poziomej powierzchni z prędkością początkową v0 zatrzymuje się po przebyciu drogi s. Ile wynosi współczynnik tarcia o tę powierzchnię? więcej...

04. Z wysokości h=100m spada kula o masie m=4kg. Z jaką prędkością uderzy w ziemię, jeżeli przyjmiemy, że średnia wartość siły oporu powietrza wynosi T=8N? Przyjąć, że g=10m/s2. więcej...

05. Dwa ciała o masach m i 2m zsuwają się z równi pochyłych o kątach nachylenia α=30o i β=60o oraz współczynnikach tarcia f=0.5. Ile wynosi stosunek przyspieszeń a1 /a2? więcej...

06. Z równi pochyłej o wysokości h=1m zsuwa się klocek ze stałą prędkością v=1m/s w czasie t=2s. Ile wynosi współczynnik tarcia klocka? więcej...

07. Klocek o masie m=1kg zsuwa się z równi nachylonej pod kątem α=30o do poziomu z przyspieszeniem a=0.25g. Oblicz współczynnik tarcia klocka o równię. więcej...

08. Oblicz współczynnik tarcia łyżew o lód, jeżeli szybkość łyżwiarza v1=10m/s na drodze s=25m została zredukowana do v2=5m/s. więcej...

09. Z jakim minimalnym przyspieszeniem powinien poruszać się klocek A, aby masy m1 i m2 pozostały w spoczynku względem niego? Współczynnik tarcia między klockiem i masami wynosi f = 0.2, natomiast m1=3kg a m2=5kg. Masę krążka i nici oraz tarcie w krążku zaniedbać. więcej...

10. Lina o długości l=1m leży na stole w ten sposób, że jeden jej koniec zwisa. Lina zaczyna się zsuwać, gdy długość części zwisającej wynosi d=20cm. Ile wynosi współczynnik tarcia statycznego liny o stół? więcej...

11. Ciało zsuwa się po równi pochyłej, tworzącej z poziomem kąt α=45o. Zależność przebytej przez ciało drogi s do czasu t dana jest równaniem s=Ct2, gdzie C=1.73m/s2. Znaleźć współczynnik tarcia ciała o równię. więcej... 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
Zadanie z elektrotechniki - rezystory [1]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 10
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna