fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Tarcie > Zadanie 1
Tarcie - Zadanie 1

Treść:
Między pionowymi listwami drewnianymi spada swobodnie klocek o masie m. Ile wynosi minimalna siła F, jaką należy docisnąć do klocka aby pozostawał w spoczynku, jeżeli współczynnik tarcia statycznego klocka o listwę wynosi f?

Dane:
m
f
g - przyspieszenie ziemskie


Szukane:
F = ?

Wzory:
1. Siła tarcia:

2. Siła ciężkości

Rysunek:

Rozwiązanie:
Na powyższym rysunku rozrysowaliśmy siły, jakie działają na ciało pomiędzy listwami:
- siłę ciężkości Q,
- siłę tarcia T.
Chcemy, aby wskutek działania siły F, klocek zatrzymał się. Jak wiemy, wtedy siła ciężkości będzie musiała równoważyć siłę tarcia (jeśli nie wiesz dlaczego, zapraszam do Teorii):


Siłę ciężkości wyrażamy wzorem...

...natomiast siłę tarcia:

gdzie f jest w tym przypadku współczynnikiem tarcia statycznego.
Czym jest tutaj siła nacisku N? Ano jest nią suma działających sił F (zauważ, że siły te działają z dwóch stron), czyli:


Zatem ostatecznie:

Jednostka jaką otrzymamy to oczywiście niuton, gdyż współczynnik f jest niemianowaną liczbą.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Tarcie
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 12
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna