fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Tarcie > Zadanie 10
Tarcie - Zadanie 10

Treść:
Lina o długości l=1m leży na stole w ten sposób, że jeden jej koniec zwisa. Lina zaczyna się zsuwać, gdy długość części zwisającej wynosi d=20cm. Ile wynosi współczynnik tarcia statycznego liny o stół?

Dane:
l = 1 m
d = 20 cm = 0.2 m


Szukane:
fS = ?

Wzory:
1. Siła tarcia:

2. Siła ciężkości:

Rysunek:

Rozwiązanie:
Oznaczmy ciężar całej liny przez Q. Ciężar części zwisającej wyniesie:

gdzie l to całkowita długość liny, a d to długość zwisającego kawałka.
W ten sam sposób wyznaczamy ciężar części liny leżącej na stole:


Lina zaczyna się zsuwać ze stołu dopiero wtedy, gdy ciężar części zwisającej jest równy sile tarcia statycznego Q1 = TSmax. Ale:

Zatem:

Podstawiając do tego obliczone na początku wzory na ciężary poszczególnych części liny, otrzymujemy:

Pamiętajmy, że współczynnik tarcia nie ma jednostki!
Widzimy, że w tym przypadku jesteśmy w stanie wyliczyć współczynnik tarcia mając dane pochodzące jedynie z pomiaru długości. Należy zwrócić uwagę na to, że pominięto tu wpływ krawędzi stołu. W celu otrzymania prawidłowego wyniku pomiaru należy zminimalizować tarcie na krawędzi (np. przez jej zaokrąglenie).

Współczynnik tarcia statycznego liny o stół wynosi 0.25.


Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Tarcie
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 10
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna