fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Tarcie > Zadanie 5
Tarcie - Zadanie 5

Treść:
Dwa ciała o masach m i 2m zsuwają się z równi pochyłych o kątach nachylenia α=30o i β=60o oraz współczynnikach tarcia f=0.5. Ile wynosi stosunek przyspieszeń a1 /a2?

Dane:
równia 1:
α=30o
m
f = 0.5
równia 2:
β=60o
2m
f = 0.5


Szukane:
a1 /a2 = ?

Wzory:
1. Równia pochyła
2. II zasada dynamiki:


3. Siła ciężkości:

4. Siła tarcia:


Rozwiązanie:
Przed rozwiązaniem tego zadania, należy zapoznać się z tematem "Równia pochyła", który znajduje się w dziale Wyprowadzenia wzorów - link znajduje się obok.
Po zapoznaniu się z tematem wiadomym jest, że siłę ciężkości Q działającą na każde ciało, można rozłożyć na składowe. Składowa pozioma siły ciężkości F1 to odpowiednik siły napędzającej, a składowa pionowa F2 to odpowiednik siły nacisku. Składowe te wyrażamy wzorami:


Do rozwiązania zadania, musimy skorzystać z II zasady dynamiki, czyli ze wzoru mówiącego nam, że siła wypadkowa działająca na układ to iloczyn masy układu przez jego przyspieszenie:

W obu przypadkach siła wypadkowa to różnica siły napędzającej F1 i siły tarcia T wyrażanej wzorem:

Przystępujemy do liczenia przyspieszeń.

Równia 1:
Zgodnie z powyższym:Równia 2:


Teraz możemy wyliczyć szukany stosunek:

Zatem znaleźliśmy szukany stosunek przyspieszeń.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Tarcie
II zasada dynamiki
Równia pochyła
Podstawy trygonometrii
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 10
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna